fbpx

Algemene Voorwaarden – Struben Club

1. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de laatste Struben Club ontwikkelingen.


2. Struben, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.


3. Eventuele informatieve fouten, niet juiste prijsvermeldingen en prijswijzingen voorbehouden.


4. U kunt zich op elk moment afmelden voor de Struben Club berichten.


5. Een lezer mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze nieuwsbrief gepubliceerde informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Struben.