fbpx

Obchodní podmínky – Struben Club

1. Your personal details will not be passed on to third parties; they will only be used for the purpose of sending you the latest Struben Club News.

2. Struben will not assume any liability for incorrect despatch, receipt or treatment of e-mail messages.

3. We reserve the right not to be responsible for the accuracy and currency of the information and pricing provided.

4. You can unsubscribe at any given time.

5. The subscriber is not allowed to copy or publish copyrighted material or any other information contained in our newsletter without the express permission of Struben.

————————————–legal text above ———————–

1. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, které budou použity pouze pro účely zaslání vám nejnovější Struben Club News.

 

2. Struben nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou expedice, příjem nebo zpracování e-mailových zpráv.

 

3. Vyhrazujeme si právo nebýt zodpovědný za správnost a aktuálnost informací a cenách poskytnutých.

 

4. Můžete odhlásit v daném okamžiku.

 

5.Účastník není dovoleno kopírovat nebo publikovat materiály chráněné autorskými právy nebo jakékoli jiné informace obsažené v našem zpravodaji bez výslovného souhlasu Struben.